Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i

wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy

icetecwheels.eu (dalej zwaną Witryną) przez firmę Ice-Plast Magdalena Mrozińska (dalej zwanego Sklepem Internetowym)

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa

prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i

dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne

działania.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

 

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych

zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na

Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez

Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep

internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu

interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania

dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub

trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast

stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny

i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co

przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować

instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje

Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku

pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo

korzystacie.

 

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane

przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.

Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i

przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo

na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem

mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na

otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została

strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania

strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny

efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach

analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą

łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

 

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem

Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu

rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię,

2) adres do wysyłki zamówienia,

3) adres poczty elektronicznej,

4) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i

zakupu w ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne

wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo

podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej

możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich

poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach

swojego konta lub z adresu:  biuro@icetecwheels.eu , numeru telefonu +48 603 062 094.

 

Marketing Sklepu Internetowego

 

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail

będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu icetecwheels.eu

Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

Udostępnienie informacji

 

Wyłącznie w celu realizacji umowy (płatności lub wysyłki towaru) sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do

następujących podmiotów (zgodnie z RODO):

1) firma kurierska DPD

DPD Polska Sp. z o.o.

Kod pocztowy: 02-274

Ulica: Mineralna 15

Miejscowość: Warszawa

Polityka prywatności: https://www.dpd.com.pl/Inne/Polityka-prywatnosci

2) firma kurierska Poczta Polska

Poczta Polska S.A.

Kod pocztowy: 00-940

Ulica: Rodziny Hiszpańskich 8

Miejscowość: Warszawa

Polityka prywatności: https://www.poczta-polska.pl/polityka-prywatnosci/

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres biuro@icetecwheels.eu

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym

organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

 

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i

ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia

serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych,

w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego

szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie

zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w

poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać,

że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania

ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z

państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu

korzystania z Witryny.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

 

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny,

po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie

Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod

adresem: biuro@icetecwheels.eu

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa

temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a

także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.

Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa

danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@icetecwheels.eu.

 

Inne strony internetowe

 

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie

strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane

przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z

którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady

postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Pytania i zastrzeżenia

 

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa

zadane pod adresem: biuro@icetecwheels.eu

Śledź nas na Facebooku